Gestió comptable supermercats

posted in: Comptabilitat | 0

Les petites empreses dedicades a la venda de productes d’alimentació habitualment tenen un greu problema administratiu, derivat de l’elevat nombre de documents a comptabilitzar, la qual cosa suposa un cost molt elevat de gestió, sigui a causa de la contractació … Read More

Fins a quan conservo els documents?

posted in: Comptabilitat | 0

  Vostè vol saber durant quant temps ha de conservar els documents de la seva empresa. Doncs bé, encara que el termini general segons les normes mercantils és de sis anys, sàpiga que aquest termini és superior en alguns casos… … Read More