Multiassegurança d’empresa

Multiassegurança d’empresa

Incendi, acció de tempestes
Danys per fenòmens elèctrics
Robatori i expoliació
Vandalisme
Recuperació d’arxius informàtics

Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Bàsica, immobiliària, locativa, subsidiària
Contaminació , conduccions, treballs en calent
Patronal, post-treballs, unió i mescla

Vehicles

Vehicles

Garanties bàsiques de contractació obligatòria
Danys per incendi o robatori
Cobertures per impacte o vandalisme

Llar

Llar

Danys materials
Robatori o vandalisme
Responsabilitat Civil
Servei de protecció jurídica
Servei de reparació d'electrodomèstics

Salut – Accidents

Salut – Accidents

Assistència sanitària
Atenció urgències a domicili 24 hores
Elecció lliure de facultatius amb reemborsament de la despesa
Cobertura d'invalidesa

Vida i inversió

Vida i inversió

Allianz Vida-risc
Allianz Estalvi
Allianz Inversió
Allianz Pensions
Allianz Rendes (temporals o vitalícies)