Mercantil

Mercantil

Operacions societàries
Reclamacions morositat
Concurs de creditors

Laboral

Laboral

Expedients d’acomiadament
Representació davant Magistratura
Expedients Regulació Ocupació

Immobiliari

Immobiliari

Compravendes
Contractes d’arrendament
Operacions de permuta

Civil

Civil

Herències
Particions
Testaments
Separacions matrimonials

Urbanístic

Urbanístic

Llicències
Expropiacions
Reparcel·lacions

Tributari

Tributari

Representació davant l’Agència Tributària
Oposició a actes i/o sancions