Quant cobraré quan em jubili

posted in: Laboral | 0

jubilacion autonomos

 

Una de les principals preocupacions dels treballadors autònoms en edat de jubilar-se és conèixer quant van a rebre en concepte de pensió. Aquest indicador és principalment important per a aquells professionals que compten amb un període de cotització mínim, per la qual cosa han de calcular quin és la quantitat exacta amb la qual podran explicar a partir del moment en què es jubilin.

 

En primer lloc, cal tenir en compte que per cobrar una pensió s’ha d’haver cotitzat, com a mínim, 15 anys a la Seguretat Social. En aquestes circumstàncies, la paga amb 15 anys cotitzats és de 380 euros al mes, aproximadament, amb 14 pagues anuals. Una xifra que dista d’aquells professionals que compten amb el màxim d’anys cotitzats, la qual és de 760 euros al mes, també fraccionats en 14 mensualitats.

Per aconseguir cobrar la pensió mínima es requereix complir dos aspectes, d’un costat tenir cotitzats 15 anys de vida laboral, dels quals dues s’han d’haver treballat en els últims 10 anys, així com estar al corrent en el pagament amb les quotes de la Seguretat Social. En el cas que no s’arribi a complir amb aquests dos aspectes, es pot sol·licitar una pensió no contributiva en la Conselleria d’Assumptes Socials de la Comunitat Autònoma.

Tots dos indicadors, la quantia de les pensions i els requisits per accedir a ella, fan molts dels treballadors canviïn la seva base de cotització entorn dels 50 anys, amb la qual obtenir una pensió més elevada. No obstant això, per fer aquest canvi cal tenir en compte les modificacions legals dutes a terme durant aquesta legislatura. Entre elles, el retard de l’edat mínima de jubilació i la prolongació temporal de l’anàlisi de la base de cotització.

 

Canvis legals

Així, a partir de 2025 la base de cotització que es prendrà passarà a ser dels últims 15 anys cotitzats a 25 anys. D’igual manera, la jubilació es calcularà a partir dels 67 anys, dos anys més que fins ara, que per cobrar el 100% de la pensió s’havia de treballar fins als 65 sempre que s’haguessin treballat 35 anys cotitzant. De fet, per jubilar-se a aquesta edat s’haurà d’haver cotitzat, almenys, 38 anys.

 

AIXÍ HA DE PROCEDIR UN AUTÒNOM QUE VULGUI PREJUBILARSE

Els autònoms es poden jubilar de manera anticipada sota dues modalitats: de forma voluntària i de manera no voluntària o causa forçosa.

En el cas de la primera opció, s’exigeix comptar amb una edat complerta que sigui inferior en dos anys a l’edat ordinària de jubilació. En anar incrementant-se aquesta gradualment un mes fins a l’any 2027, per exemple en 2015 seria de 63 anys i tres mesos, mentre que en 2027 aconseguiria els 65 anys perquè es poguessin jubilar els treballadors per compte propi.

El període mínim de cotització ha d’aconseguir els 35 anys, sense incloure les pagues extres i comptant amb el temps de prestació del servei militar obligatori amb un màxim d’un any. A la jubilació anticipada pot accedir qualsevol professional de tots els règims i la pensió que li surti a cobrar ha de superar la pensió mínima que la correspondria per la seva situació familiar en aconseguir els 65 anys.

A l’hora de determinar la pensió s’aplicaran uns coeficients reductors, que seran del 2% per trimestre per a aquells que tinguin cotitzats fins a 38 anys i 6 mesos; de l’1,875% per trimestre per a aquells que tinguin cotitzats des de 38 anys i 6 mesos fins a 41 anys i 6 mesos; de l’1,750%, pels quals acumulin entre 41 anys i mitjà i 44 anys i 6 mesos cotitzats, mentre que a partir dels 44 anys i mitjà s’aplicarà un 1,675% per trimestre.

Quant als treballadors per compte propi que hagin de retirar-se de la vida professional abans d’hora de manera no voluntària o per causa forçosa, els requisits te’ls detallem a continuació.

L’edat ha de ser inferior en 4 anys a l’edat ordinària de jubilació, amb el corresponent increment gradual que estableix la llei. Aquest any quedaria situat en els 61 anys i 3 mesos, mentre que en 2027 aconseguirà els 63 anys. Pel que fa a període mínim de cotització, la xifra queda establerta en els 33 anys.

Per beneficiar-se d’ella cal trobar-se com a demandant d’ocupació durant almenys els sis mesos anteriors o que existeixin causes econòmiques com puguin ser la jubilació de l’empresari, acomiadament col·lectiu, objectiu, resolució judicial, força major, mort i violència de gènere.

Quant als coeficients reductors, poden ser de l’1,875% per trimestre (fins als 38 anys i mitjà), de l’1,750% per trimestre (entre 38 anys i mitjà i 41 anys i mitjà), de l’1,625% (entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos cotitzats) i de l’1,5% pels quals comptin amb més de 44 anys i mitjà cotitzats. No existeix la possibilitat de jubilar-se abans dels 60 anys.