Exemple anàlisi Compte de Resultats

posted in: Auditoria i Consulting, incial | 0

Utilitats GTI: Previsió Compte de Resultats 5 anys

 

Sobre la base d’un qüestionari que es lliura a l’empresa, el nostre departament de Consulting confecciona una previsió del compte de Pèrdues i Guanys per als propers 5 exercicis, amb una senzilla anàlisi dels principals valors, especialment, la previsió de resultats, tributació i dels fons nets generats després d’atendre les amortitzacions dels passius financers:

 

previsions financeres