Dinamarca arracona el pagament en efectiu.
| |

El país nòrdic estreny el cèrcol a l’economia submergida donant a comerços, restaurants i gasolineres lliberteu per acceptar només targetes a partir de 2016 Dinamarca comença a donar passos decisius per ser el primer país del món en el qual … Read More

La importància de l’anàlisi econòmic permanent a la empresa
| |

  La importància de l’anàlisi de la rendibilitat ve determinada perquè, tot i partint de la multiplicitat d’objectius al fet que s’enfronta una empresa, basats uns en la rendibilitat o benefici, uns altres en el creixement, l’estabilitat i fins i … Read More

Així seran els nous fulls de nòmina
| |

  Les nòmines dels treballadors hauran d’incloure des del 12 de novembre un important canvi: a més de recollir la base de cotització i el tipus de retenció de l’IRPF i cotitzacions aportades per l’empleat, també reflectiran l’aportació de l’empresari … Read More

Desapareixeran les Societats Civils a partir de 2016?
| |

Les Societats Civils són col·lectius per les quals dues més persones físiques o jurídiques es poden unir per desenvolupar una activitat econòmica. Aquesta forma d’unió tributa avui dia en l’anomenat règim d’atribució de rendes, és a dir, els rendiments es … Read More

Exemple anàlisi Compte de Resultats
| |

Utilitats GTI: Previsió Compte de Resultats 5 anys   Sobre la base d’un qüestionari que es lliura a l’empresa, el nostre departament de Consulting confecciona una previsió del compte de Pèrdues i Guanys per als propers 5 exercicis, amb una … Read More

Gestió comptable supermercats
| |

Les petites empreses dedicades a la venda de productes d’alimentació habitualment tenen un greu problema administratiu, derivat de l’elevat nombre de documents a comptabilitzar, la qual cosa suposa un cost molt elevat de gestió, sigui a causa de la contractació … Read More

La problemàtica de la gestió dels expedients d’Estimació Directa Simplificada
| |

Entre els dos règims de determinació dels rendiments de l’activitat econòmica, l’estimació directa normal i la simplificada, es pot plantejar la qüestió de quin és el règim més favorable per al contribuent. Sense cap dubte el règim d’estimació directa simplificada … Read More

Resum novetats de la Reforma Fiscal IRPF
| |

A continuació els informem d’algunes de les novetats de la REFORMA FISCAL l’IRPF incloses en la Llei 26/2014, que ha estat publicada recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2015, excepte alguna excepció que … Read More

1 2 3